11-09-23

Onderzoek warme, groenterijke schoollunches door Kokkerelli, vanuit het Programma Jeugd, Voeding & Gezondheid

Kokkerelli & Stichting Kids University For Cooking start vandaag met een onderzoek naar warme, groenterijke schoollunches. Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe en te weinig kinderen hebben een gezond eetpatroon. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van kinderen op korte termijn maar ook op lange termijn. Daarnaast hebben kinderen steeds minder kennis waar voeding vandaan komt en wat voeding doet voor je lichaam en geest. Om deze reden doet Kokkerelli in opdracht van het programma Jeugd, Voeding & Gezondheid onderzoek naar warme, groenterijke schoollunches in combinatie met gevalideerde voedingseducatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht.  

Warme, groenterijke schoollunches 
In de maand september is een traject van start gegaan op drie basisscholen in Noord-Limburg. Tijdens deze pilotfase voert de Universiteit Maastricht, onder leiding van PhD-student Ilse van Lier, onderzoek uit naar de warme, groenterijke schoollunches. Daarbij wordt gekeken naar hoe lekker kinderen de lunch vinden, er wordt gemeten hoeveel groenten kinderen eten, maar ook of hun houding tegenover groente verandert door het eten van groente tijdens de lunch. Daarnaast worden ouders meegenomen in het onderzoek. Zo kijken de onderzoekers of de eetmomenten thuis veranderen als kinderen op school nieuwe groentes proeven en eten. In een voorafgaande fase zijn de lunches die tijdens de pilot worden onderzocht, ontwikkeld en kritisch beoordeeld door het enthousiaste Kokkerelli-kidspanel. De werkwijze van Kokkerelli is ‘voor en door kinderen’, en hecht dan ook veel waarde aan de mening van kinderen.  

Ilse van Lier: “Kinderen hebben actief meegedacht over de maaltijdkeuzes en over de thema’s waarover ze graag willen leren als het gaat om voeding.  Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe kinderen de groenterijke lunches ervaren. Door dit samen met kinderen te doen, werken we niet alleen aan lekkere maaltijden, maar ook samen met de doelgroep aan een gezonde generatie!” 

De warme, groenterijke schoollunches worden geleverd door Tommy Tomato. Zij leveren reeds warme lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen. De lunches worden vervaardigd door producent Henri, die met zijn team van smaakexperts culinaire en koelverse maaltijden zonder onnodige toevoegingen creëert. De lunches worden, voordat ze vervoerd worden naar de scholen, geregenereerd in de keuken van Brightlands Campus Greenport Venlo, tevens de thuisbasis van Kokkerelli. Op de campus komen innovaties op het gebied van duurzame voeding, future farming en bio circulaire economie samen, die de wereld gezonder en duurzamer maken. De warme, groenterijke schoollunch van Kokkerelli is een mooi voorbeeld van zo’n innovatie.  

Educatie 
De introductie van de warme, groenterijke schoollunch gaat hand in hand met gevalideerde voedingseducatie. Wageningen Universiteit heeft de afgelopen maanden in opdracht van Kokkerelli intensief gewerkt aan lesmateriaal dat gebruikt kan worden door basisscholen tijdens het lunchmoment. Dit zijn korte lessen van vijf tot tien minuten, waarin de kinderen voordat ze de lunch eten aan de slag gaan met vragen, opdrachten en quizjes op het gebied van gezonde voeding. 

Kokkerelli hoopt na de pilot over te kunnen gaan naar de volgende fase waarin we dit initiatief verder wordt opgeschaald, zodat de warme groentelunch een standaard schoollunch wordt op basisscholen in Nederland. 

 

Regio Deal 
Dit programma/project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal. 

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie (gezondheid/sociaal), het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Het kabinet heeft voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door de Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg verdubbeld! Er is daarmee € 35 miljoen vanuit de overheid beschikbaar, om samen met investeringen van partners, projecten te ondersteunen die bijdrage aan een gezonde toekomst van Noord-Limburg.